Polygonia oreas silenus
MLLESKI082820.5
Male


Mason Co., WA
Steel Creek at NF 2394MLLESKI082820.5
Male


Mason Co., WA
Steel Creek at NF 2394MLLESKI082720.8
Female


Mason Co., WA
Steel Creek at NF 2394MLLESKI082720.8
Female


Mason Co., WA
Steel Creek at NF 2394MLLESKI082820.8
Female


Mason Co., WA
Steel Creek at NF 2394MLLESKI082820.8
Male


Mason Co., WA
Steel Creek at NF 2394