Polygonia oreas satellow
MLLESKI081204.1
Female


Mineral Co., CO
San Juan River at FR 648MLLESKI081204.1
Female


Mineral Co., CO
San Juan River at FR 648MLLESKI072703.19
Female


Mineral Co., CO
San Juan River at FR 648MLLESKI072703.19
Female


Mineral Co., CO
San Juan River at FR 648MLLESKI080218.140
Male


Mineral Co., CO
San Juan River at FR 648MLLESKI080218.140
Male


Mineral Co., CO
San Juan River at FR 648MLLESKI082518.10
Male


Salt Lake Co., UT
Lambs Canyon Trail TrailheadMLLESKI082518.10
Male


Salt Lake Co., UT
Lambs Canyon Trail TrailheadMLLESKI082518.53
Male


Salt Lake Co., UT
Lambs Canyon Trail TrailheadMLLESKI082518.53
Male


Salt Lake Co., UT
Lambs Canyon Trail Trailhead