Polygonia faunus hylas

White Mountains, AZ
MLLESKI080418.87
Male


Greenlee Co., AZ
Fish Creek, 8500 feetMLLESKI080418.87
Male


Greenlee Co., AZ
Fish Creek, 8500 feetMLLESKI082307.7
Male


Greenlee Co., AZ
Fish Creek, 8560 feetMLLESKI082307.7
Male


Greenlee Co., AZ
Fish Creek, 8560 feetMLLESKI082407.2
Female


Greenlee Co., AZ
Fish Creek, 8560 feetMLLESKI082407.2
Female


Greenlee Co., AZ
Fish Creek, 8560 feetMLLESKI082207.1
Female


Greenlee Co., AZ
Hannagan MeadowMLLESKI082207.1
Female


Greenlee Co., AZ
Hannagan Meadow