Boloria alaskensis alaskensis
MLLESKI071313.79
Aberrant male


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071313.79
Aberrant male


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071313.76
Female


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071313.76
Female


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071413.36
Male


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071413.36
Male


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071413.61
Male


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI071413.61
Male


Yukon Territory
Montana MountainMLLESKI062212.1
Male


North Slope Bor., AK
2 Miles east of Pump Station 4MLLESKI062212.1
Male


North Slope Bor., AK
2 Miles east of Pump Station 4MLLESKI062712.10
Male


North Slope Bor., AK
1 Miles east of Pump Station 4MLLESKI062712.10
Male


North Slope Bor., AK
1 Miles east of Pump Station 4MLLESKI062715.15
Female


Yukon Territory
Southwest White Mountains, 2650 feetMLLESKI062715.15
Female


Yukon Territory
Southwest White Mountains, 2650 feet