Glaucopsyche lygdamus australis
MLLESKI022212.18
Male


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI022212.18
Male


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI022212.19
Male


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI022212.19
Male


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI021712.12
Female


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI021712.12
Female


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI021712.14
Male


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana MountainsMLLESKI021712.14
Male


Orange Co., CA
Silverado Canyon, Santa Ana Mountains