Hylephila phyleus phyleus

 


May 15, 2003


Lajitas
Presidio Co., Texas